Sosialistisk Ungdom

Toolbar menu

Main menu

Breadcrumbs

Forside › Personvern

Personvern

Denne erklæringen redegjør for SUs behandling av personopplysninger. Sosialistisk Ungdom er underlagt Personopplysningsloven og Partifinansieringsloven.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partifinansieringsloven inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier.

Nettsider

På SUs nettsider benytter vi oss av tredjepartstjenester som angår deg som leser av su.no. Vi har koblet nettsidene opp mot Facebook for at det skal bli lettere for brukere å dele innhold og vi benytter Google Analytics sin statistikktjeneste.

Google Analytics er en gratis tjeneste fra Google som genererer detaljert statistikk om brukerne på su.no. Google Analytics gir SU oversikt over antall brukere, hvor brukerne befinner seg, hvor de kommer fra, hvilken datamaskin de bruker, hvilken plattform, m.m. Les mer om Google og personvern. 

Facebook er et internettbasert sosialt nettverk tilgjengelig for alle med en aktiv e-postadresse. Mennesker bruker Facebook for å holde kontakt med venner, laste opp foto, dele lenker, informasjon og video, samt at de får vite mer om mennesker de møter. SU bruker en plugin på nettsidene som gjør det enkelt for folk å dele innhold fra su.no med sine facebook-venner, denne pluginen leverer informasjonskapsler fra Facebook som tredjepart. Les mer om Facebook og personvern her.

SUs medlemsregister

I vårt medlemsregister registrerer vi ved innmelding navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Vi registrerer ikke personnummer. Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer, verv i organisasjonen etc. Verv i SU er offentlig informasjon og blir publisert på SUs nettsider. I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver.

Tilgang til medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet, ansatte i fylkeslag og eventuelt andre som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen. Fylkesstyrene får kun tilsendt medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsstyrene kun får tilsendt medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. SUs medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til post@su.no.

Cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter oss av tredjepartscookies fra Google (Google Analytics) og fra publiseringsløsningen vår dersom du logger deg inn.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går over en kryptert tilkobling.

Tilbakemelding

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på SUs personvernpolicy, kan du ta kontakt med oss på denne adressen: post@su.no.