Sosialistisk Ungdom

Toolbar menu

Main menu

Breadcrumbs

ForsidePolitikk › Hovedbudskap

Hovedbudskap

Frihet

Sosialistisk Ungdom kjemper for ungdoms frihet.

Den friheten er under press. Fra teste- og puggeskolen, fra et enormt press som gjør at ungdom sliter psykisk, fra en dyr og dårlig buss som hindrer oss i å bevege oss rundt.

Når forskning viser at det som lønner seg er å ha en stor formue som du sitter og gnukker på, og det er umulig å bli rik med hardt arbeid, tar det vekk ungdoms frihet. SU vil at talent og hardt arbeid skal lønne seg.

Derfor er våre hovedsaker klima, sex, kropp og psykisk helse og arbeid.

Det er på tide at vi tar ungdoms frihet tilbake.