Sosialistisk Ungdom

Toolbar menu

Main menu

Breadcrumbs

ForsidePolitikk › Arbeid

Arbeid

Alle skal ha en jobb og en inntekt å leve av. Arbeidsløshet, midlertidige jobber eller lave lønninger skaper usikkerhet og fattigdom. En sterk fagbevegelse og en aktiv  politikk for å bekjempe arbeidsløshet er nødvendig for å sikre alle en lønn å leve av og et arbeid å leve med. SU vil begrense muligheten eierne har til å kreve at folk skal jobbe midlertidig, og sikre alle rett til å jobbe heltid. 

Verdiene i samfunnet skapes av de som arbeider. Likevel sitter eierne igjen med mye av rikdommen de som jobber har skapt. I dag blir lønnsomme arbeidsplasser lagt ned bare fordi de som eier vil tjene enda litt mer penger på å flytte produksjonen ut av landet. SU kjemper for demokrati i arbeidslivet. Vi vil ha arbeiderstyrte bedrifter, samvirker og andre demokratiske eierformer.

SU vil
  • skape trygge og faste jobber
  • lovfeste retten til heltid
  • ha mer demokrati i arbeidslivet

Visste du at...

50 % av ungdom under 25 år i Spania arbeidsledige på grunn av Eurokrisen?

Visste du at...

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har 880 000 medlemmer?

Visste du at...

41 % av sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid?

Arbeid til alle
MELD DEG INN I SU!