Sosialistisk Ungdom

Toolbar menu

Main menu

Breadcrumbs

ForsideDu og SUNyheter › Nei til amerikanske soldater på Værnes

10. november 2016

SU krever at Norge sier nei til å stasjonere amerikanske soldater på Værnes. 

I oktober 2016 ble det klargjort at Forsvaret og regjeringen ønsker 300 amerikanske soldater velkommen på Værnes i Nord-Trøndelag fra og med neste år i en prøveordning. Ashton Carter, USAs forsvarsminister, har allerede uttrykket et ønske overfor Norges forsvarsminister om en permanent stasjonering under et besøk tidligere i 2016.

USA har invitert seg selv på besøk i en tid hvor forholdet mellom USA og Russland blir stadig verre, samtidig som spenningen i Europa øker. Det er godt mulig at stasjoneringen vil bidra til å provosere Russland ettersom man allerede har NATO-land som flokker seg rundt russiske grenser, der USA driver utstasjonering i samtlige land. (Å skulle legge enda mer press på Norges mektigste nabo vil dermed kunne føre til at Russland fortsetter å ruste opp, som følge av at de føler seg truet).

Å forsvare Norges egeninteresse skal alltid ligge til grunn i norsk forsvarspolitikk, men det er lite som tyder på dette når det gjennom tidene har blitt gjort så lite for å etablere et godt forfold til vårt mektigste naboland. Det er vanskelig å argumentere for at Norge tjener noe på å føre en såpass agressiv linje mot Russland.

Gjennom hele den kalde krigen hadde Norge restriksjoner rundt forsvarspolitikken vår, f. eks ved at man ikke hadde militærøvelser i Finnmark. Selv som NATO-medlem har vi hatt som vane å ikke tillate plassering av fremmede baser og atomvåpen på norsk jord. Denne basepolitikken er det viktig å bevare, nettopp fordi den sender et signal om at norsk sikkerhetspolitikk ikke er til for å støtte opp under det amerikanske krigsmaskineriet. Norge har lenge vært aktive i å støtte opp under amerikanske interesser fremfor våre egne, men det er på ingen måte gunstig for Norge å forsterke det polariserte maktbilde USA nå forsøker å tegne. I en tid hvor uro vokser mellom mektige land er det enda viktigere for Norge å stå utenfor, og ikke bidra til å forsterke de dårlige forholdene.

Det er på tide at Norge setter ned foten, og slutter å ta del i USAs uforsvarlige utenrikspolitikk som er bygget på ren egeninteresse. Norge skal ikke bidra med å forverre forholdet mellom Russland og USA, og skal derfor ikke tillate permanent utstasjonering av fremmede baser på norsk jord, men heller styrke den basepolitikken Norge har ført tidligere.

SU krever at

  • Norge sier nei til å stasjonere amerikanske soldater på Værnes
  • Norge skal sikre en nøytral basepolitikk
  • Norge skal drive en selvstendig utenrikspolitikk med utgangspunkt i den tredje vei